ОЗВЕРЀНО

ОЗВЕРЀНО. Нареч. от прил. озверен; свирепо, яростно, настървено. — Сто и петдесет хиляди — нито лев повече! — И почва да крещи — приглушено, но с омраза, озверено. — Предайте ме, и аз няма да ви простя!... Ще повлека и вас със себе си. Др. Асенов, ТКНП, 183-183. — Ах, сега, сега — чудо ще направя! (Стисва озверено юмруци Генко). Ц. Церковски, ТЗ, 90.

Списък на думите по буква