ОЗВЕРЯ̀

ОЗВЕРЯ̀. Вж. озверявам2.

ОЗВЕРЯ̀

ОЗВЕРЯ̀ СЕ. Вж. озверявам се.

ОЗВЀРЯ

ОЗВЀРЯ СЕ. Вж. озверям се.

Списък на думите по буква