ОЗВЕРЯ̀ВАНЕ

ОЗВЕРЯ̀ВАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от озверявам1.

ОЗВЕРЯ̀ВАНЕ

ОЗВЕРЯ̀ВАНЕ2, мн. няма, ср. Отгл. същ. от озверявам2 и от озверявам се.

Списък на думите по буква