ОЗВУЧА̀ВАНЕ

ОЗВУЧА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от озвучавам и от озвучавам се. Озвучаване на филм. Озвучаване на кинопреглед. Озвучаване на салон.

Списък на думите по буква