ОЗВУЧЍТЕЛЕН

ОЗВУЧЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. За апаратура — който служи за озвучаване. Освен инсталации за осветление в един кинотеатър могат да се предвидят и инсталации за двигателна сила.. Предвиждат се още светлинно-сигнална,.., озвучителна, телефонна, пожаросъобщителна, часовникова и пр. уредби. Й. Венов и др., К, 234.

2. За етап, период от време — който се отнася до, свързан е с озвучаване. Филмът е сниман. Сега предстои вторият етап — озвучителният.

Списък на думите по буква