ОЗДРА̀ВВАМ

ОЗДРА̀ВВАМ, ‑аш, несв.; оздра̀вя, ‑яш, мин. св. ‑ях, св., непрех. Остар. и диал. Оздравявам1. Често се поболяваха някои от дружината, но се и изцеряваха твърде скоро, защото имаха добър доктор и оздравваха. Лет., 1876, 139. Шилер падна много пътя болен, и оздравя. Др. Цанков, ТМ (превод), 194. Сълзите ни изсъхват, раните ни оздравват при звука на ония човеколюбиви гласове, които ни пълнят с надежда за бъдещето на отечеството ни. НБ, 1876, бр. 40, 158. Разболял ми са й болен Първан, / ах, че е лежал три годинки, / не умира, не оздравва. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 126.

Списък на думите по буква