ОЗДРАВЍТЕЛЕН

ОЗДРАВЍТЕЛЕН1, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е свързан с подобряване на здравето или с премахване на опасности за здравето. При много от заболяванията на сърцето тя [лечебната физкултура] може да ускори оздравителния процес, да създаде компенсаторни механизми, улеснява

щи работата на сърдечния мускул. З, 1969, кн. 1, 8. При много вътрешни заболявания се прилага с успех лечебната физкултура. Тя се провежда с физически упражнения и с използуване на естествените оздравителни фактори (слънцето, въздуха, водата). М. Василев и др., ВБ, 14. Оздравителен лагер. Оздравително въздействие. Оздравителни мерки.

ОЗДРАВЍТЕЛЕН

ОЗДРАВЍТЕЛЕН2, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Остар. Книж. Само в съчет. оздравително писмо. Осигурителен. Ако има храненици.. и те имат оздравителни писма, то те наследяват всичко. С. Бобчев, Н, 1884, кн. 5-6, 495. Той му дава [на осиновлений] оздравително писмо от правителството, че го прави пълномощен наследник на всичкото си имане. С. Бобчев, Н, 1883-4, кн. 3-4, 362.

Списък на думите по буква