ОЗДРАВЯ̀ВАМ

ОЗДРАВЯ̀ВАМ1, ‑аш, несв.; оздравѐя, ‑ѐеш, мин. св. оздравя̀х, прич. мин. св. деят. оздравя̀л, ‑а, ‑о, мн. оздравѐли, св., непрех. Възстановявам здравето си, ставам отново здрав; излекувам се. Когато тая пролет Индже оздравя и тежката рана на гърдите му зарастна, теллали завикаха по селата от двете страни на Бакъджиците — който се надява на коня и на ятагана си, да върви при него. Й. Йовков, СЛ, 121. Като се върна снощи вкъщи, намери детето си болно. "Е, дете е — беше си помислил — ще почама ден-два и ще оздравее". Й. Йовков, ЖС, 55. — Когато бях овчар у Карабаирлията Мехмед, овцете му заболяха от далак. Окъпах ги в моравата и оздравяха до една. К. Петканов, СВ, 25. И рибарите въобще предпочитат да я [огнената риба] оставят да си замине свободно, защото ся боят, че ако тя нарани някого, той никога не оздравява. ИЗ, 1874-1881, 197. Жива змия си е, кого уапе [ухапе], не може да оздравее. СбНУ VIII, 234. // За рана — зараствам, заздравявам2, минавам. Раната му [на Гърдю] не е опасна и скоро ще оздравее. Й. Йовков, ЧКГ, 199. Учителят беше дигнал високо рошавата си глава, раната му беше вече оздравяла, но един нов белег личеше към края на широкото му чело. Д. Талев, ПК, 706. "Иди отлюпи ондеа от орео [ореха] една люпка, тури я на раната и она че оздравее". СбНУ ХIV1 382.

ОЗДРАВЯ̀ВАМ

ОЗДРАВЯ̀ВАМ2, ‑аш, несв.; оздравя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Правя някого или нещо да стане здраво, устойчиво; заздравявам1, укрепвам, осигурявам, стабилизирам. Твоята слава ще покрие лошавините ѝ, миналите ѝ лошавини. И защо ги правеше? Само да оздрави трона за сина си, а тя да остане царица. Ив. Вазов, Съч. ХХI, 83. Полковникът като че не виждаше усилията, които полагаше Каменов, за да оздрави батальона. Кр. Кръстев, К, 212. Когато заговорим за благоденствие, ний разбираме таквози състояние, което прави человека доволен от живота и което оздравява това доволство. Ч, 1870, кн. 5, 143. Обр. Поражението е моята тиха победа, от която излизам по-добър, по-зрящ, по-трезв. Болката ме оздравява. Неуспехът ме прави по-близък с всички, по-интимен с човека. Бл. Димитрова, Лав., 262.

2. Диал. Правя някого да стане здрав; излекувам. — Докторите си знаят работата. Ето, наш Ваню. Половин човек беше станал, и по манастири го водихме, и всякъде, че като го пратихме в болницата, дигнаха го, та го оздравиха, пък го бяхме отписале веке. Г. Караславов, Избр. съч. II, 129. Ако попитате лекаря, какво го е накарало да избере професията си, той ще отговори: "Нима има нещо по-хубаво от това да оздравяваш болни, да облекчаваш болките на хората?" НТМ, 1962, кн.3, 20. Провикна се юнак яралия: / де си, сестро, ела изцери ме! / Зачула го й сестра Самодива, / че подхвръкна, при юнак отиде, / .. / Одрави го за ден и до пладне. Христом. ВВ II, 227-228. Тогай си извиче [извика] Неделя: / — Люта ме змия изеде / на десну руку за палец, / .. / Дочу го младо златарче, / вите вой [ѝ] гривне разтури, / десну вой [ѝ] руку оздрави. Нар. пес., СбНУ Х, 47. Та го остави Мирчо ловжие, / та го остави на тая мандра, / тамо го пои до прясно мляко, / тамо го пои до три недели, / пак си оздрави болнего змея. Нар. пес., СбНУ Х, 10.

3. Рядко. Действувам оздравително, лечебно. Зелените насаждения оздравяват и разхубавяват селата. Т. Горанов и др., ПА, 372.

4. Остар. Книж. Осигурявам, застраховам. Продавачите на златни или сребръни монети, както и драгоценни неща, могат да си оздравяват предаденото на пощата с платка от 6 пари на 1000-то гр. за всякой час от разстояние. Лет., 1873, 44. оздравявам се, оздравя се страд. Първата му [на Стамболов] депеша гласеше : Съобщете Муткурову,.. от името на народното представителство провъзгласявам го за главнокомандующи на войските на двете Българии.. Заловете всичките станции в Тракия и вземете мерки да се оздрави правото дело. С. Радев, ССБ II, 78. Колкото е по-прост планът на бъдещето действие, толкоз по-вярно ся оздравява бъдещият успех. Ч, 1871, кн. 8, 238. В лечебната физкултура упражненията се прилагат с цел да се въз‑

становят изгубени двигателни навици,.., както и да се оздрави общо организмът. Н. Манчева, ЛФ, 45.

Списък на думите по буква