ОЗЀБВАНЕ

ОЗЀБВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Измръзване, вкочанясване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква