ОЗЀБНА

ОЗЀБНА. Вж. озебвам.

Списък на думите по буква