ОЗЕЛЕНЯ̀

ОЗЕЛЕНЯ̀1. Вж. озеленявам1.

ОЗЕЛЕНЯ̀

ОЗЕЛЕНЯ̀2. Вж. озеленявам2.

Списък на думите по буква