ОЗЕМЛЯ̀

ОЗЕМЛЯ̀. Вж. оземлявам.

Списък на думите по буква