ОЗЕМЛЯ̀ВАНЕ

ОЗЕМЛЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от оземлявам и от оземлявам се. На оземляване подлежаха всички лица, които изкарваха прехраната си от земеделие или от отраслите му. М. Мичев и др., З, 21.

Списък на думите по буква