ОЗЛАТЯ̀ВАНЕ

ОЗЛАТЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Рядко. Позлатяване.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1951.

Списък на думите по буква