ОЗЛАЧА̀ВАНЕ

ОЗЛАЧА̀ВАНЕ, мн. ‑ѝя, ср. Диал. Отгл. същ. от озлачавам се.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква