ОЗЛИНЯ̀ВАНЕ

ОЗЛИНЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от озлинявам и от озлинявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква