ОЗЛОБЀНИЧЪК

ОЗЛОБЀНИЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. Умал. от озлобен; злобничък. Тук-там само би могло да се налучка някаква загадка в изразите на по-силни физиономии или в думите на по-озлобенички люде. А. Страшимиров, Съч. I, 123.

Списък на думите по буква