ОЗЛОБЛЀНИЕ

ОЗЛОБЛЀНИЕ ср. Остар. Книж. Озлобение; озлобеност, злоба.

Списък на думите по буква