ОЗЛОБЯ̀

ОЗЛОБЯ̀. Вж. озлобявам.

Списък на думите по буква