ОЗЛОБЯ̀ВАМ

ОЗЛОБЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; озлобя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Предизвиквам у няко‑

го злоба, озлобение; ожесточавам. Перспективата, че непременно ще се влачат на по-висша инстанция,.., го озлобяваше страшно против Юрданова и жажда за мъст му гореше в гърдите. Ив Вазов, Съч. IХ, 28. Тя [Ирина] почувствува, че сега не беше нищо друго освен паразит, който озлобяваше хората. Д. Димов, Т, 399. Тези две думи "дървен философ" започнаха да го предизвикват, да го дразнят и озлобяват. Т. Монов, СН, 221. Наказваше ме почти всеки ден под оръжие с шест тухли в раницата, стараеше се по всякакъв начин да ме озлобява, та в изблик на злоба да му кажа нещо, за което да се хване. И. Петров, ОЗап., 52-53. Всякога [Каин] гледаше пред себе братовото си благополучие, всякога негодуваше за това нещо и всякога тръсеше время да озлоби Авеля. С. Радулов, НД, 33. озлобявам се, озлобя се страд.

ОЗЛОБЯ̀ВАМ СЕ несв.; озлобя се св., непрех. Обхваща ме злоба, озлобение към нещо или някого, ставам злобен; ожесточавам се. Като си помисля, че селяните смятат сина му за нехранимайко, озлоби се срещу тях. К. Петканов, ДЧ, 432. Най-често, отче, се озлобяват страдалците. Страдат, страдат и се озлобят. Д. Мантов, ХК, 104. Като се научаваха, че е бивал и в затвора, уреждаха набързо сметките си с него и го пращаха да си върви. Това се повтаряше много често, той изгуби търпение, озлоби се. Й. Йовков, ЖС, 34.

— Друга (остар.) форма: озлобля̀вам.

Списък на думите по буква