ОЗЛОБЯ̀ВАНЕ

ОЗЛОБЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от озлобявам и от озлобявам се. Мисълта за правдина и чувството на съжаляване към Колча се сподавят от чувството на огорчение, което взима връх в душата ѝ и което избива в озлобяване. Т. Влайков, БСК I, 240.

Списък на думите по буква