ОЗНАМЕНЯ̀

ОЗНАМЕНЯ̀. Вж. ознаменявам.

Списък на думите по буква