ОЗНОБЯ̀ВАНЕ

ОЗНОБЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Измразяване, попарване, осланяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква