ОЗО̀БВАНЕ

ОЗО̀БВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от озобвам и от озобвам се; опоскване.

Списък на думите по буква