ОЗОВА̀

ОЗОВА̀ СЕ1. Вж. озовавам се1.

ОЗОВА̀

ОЗОВА̀ СЕ2. Вж. озовавам се2.

Списък на думите по буква