ОЗО̀НЕН

ОЗО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Хим. Който се отнася до озон; озонов. Ако

не беше озонният слой, намиращ се на височина 30-70 км, чиято относителна концентрация е твърде малка, ултравиолетовото излъчване на Слънцето би изгорило всичко живо на повърхността на Земята. Вселена 69, 108. Озонна миризма.

Списък на думите по буква