ОЗОНОМЀТЪР

ОЗОНОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Уред за измерване количеството озон в атмосферата.

Списък на думите по буква