ОЗО̀РВАНЕ

ОЗО̀РВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от озорвам и от озорвам се.

Списък на думите по буква