ОЗО̀РЯ

ОЗО̀РЯ. Вж. озорвам.

ОЗОРЯ̀

ОЗОРЯ̀. Вж. озорявам.

Списък на думите по буква