ОЗОРЯ̀ВАНЕ

ОЗОРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Зазоряване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква