ОЗРА̀

ОЗРА̀. Вж. озирам.

Списък на думите по буква