ОЗРЪ̀ЩАМ

ОЗРЪ̀ЩАМ СЕ, ‑аш се, несв., непрех. Диал. Озъртам се, оглеждам се. Борко изтръпна. Кметът подозрително го изгледа. Какво става с това момче? Защо се озръща тъй и защо е пребледняло? М. Марчевски, ГБ, 108. И сфраска в паплачта, когото дето свари, / не види и не се дори озръща той,

/ дали връхлита враг или халосва свой. П. П. Славейков, КП ч. III, 240.

Списък на думите по буква