ОЗЪ̀РВАНЕ

ОЗЪ̀РВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Озъртане.

Списък на думите по буква