ОЗЪ̀РНА

ОЗЪ̀РНА. Вж. озървам.

ОЗЪ̀РНА

ОЗЪ̀РНА СЕ. Вж. озъртам се.

Списък на думите по буква