ОЗЪ̀РТАНЕ

ОЗЪ̀РТАНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от озъртам се; оглеждане. По озъртането му личи, че търси някого.

Списък на думите по буква