ОЗЪ̀РТАНИЕ

ОЗЪ̀РТАНИЕ, мн ‑ия, ср. Остар. Книж. Озъртане. Мисла, че доста време съм преседял тъй на постелката си, в таквози озъртание, като не бях в състояние да се уверя дале съм същият аз. ССГ (превод), 47.

Списък на думите по буква