ОЗЯ̀БНА

ОЗЯ̀БНА. Вж. озябвам.

Списък на думите по буква