О̀ЙЛЕРОВ

О̀ЙЛЕРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Ойлер (известен швейцарски математик, физик и астроном от 18 век, оказал силно влияние върху развитието на науката) и неговите открития. Ойлеровите формули се използуват за решаване на триъгълник, ако са дадени страните му. Тригоном. XI кл, 1965, 16. Ойлерови турбинни уравнения. Ойлеров триъгълник. Ойлерова трансформация. Ойлерови ъгли. Ойлерово диференциално уравнение. Ойлерово число.

Списък на думите по буква