ОК

ОК, о̀кът, о̀ка, мн. о̀кове, след. числ. о̀ка, м. 1. Дълго обработено дърво (прът), което излиза напред от конска каруца за два коня, за което от двете му страни се закопчават хамутите на конете, за да я теглят. Каруцата префуча.. Удариха се в един кош с мамули. Окът се заби, но нали отпред има две брънки, където прокарват каишите, тия брънки назад се припречват и окът не може да се извади. Й. Йовков, ПГ, 226-227. Свъсил вежди, навел глава, веднага се зае да разпряга единия кон — заразкопчава ремъка, с който бе закачен за ока — Димитър вече правеше същото с другия. Т. Харманджиев, Р, 24. Конете направиха усилие и тръгнаха. Единият се откачи от ока и зацамбурка из блатото свободен. Елин Пелин, Съч. I, 50. С дигнати нагоре ръце той [Петко] се хвърли, улови юздите и увисна на подадения напред ок. Ст. Сивриев, ПВ, 89. // Всяко от двете дървета, издадени напред на каруца за един кон, между които се впряга конят. После видя, че кабриолетът е оставен на открито, впрегна се в двата ока и го измести към дръвника. Ем.

Станев, ИК III, 98. Под сайванта той се разтършува, намери хамутите, даже и камшик откри, но шейната се оказа без един ок. Ст. Поптонев, ОБЛ, 148. Селянинът поспря кончето, като спусна към о̀ковете крака в бели навои и капаклийски цървули с извити носове. Д. Вълев, 43.

2. Разш. Такъв прът за теглене на някаква платформа, количка, рало, плуг и под. Весело подвикваше на отпочиналите волове, чукаше с копралята по о̀ка на ралото и си свиркаше хороводни песнички. К. Петканов, ЗлЗ, 150. Да се превозят машините с камиони през дълбокия сняг беше рисковано и трудно. Затова Мишка завърза о̀ка на една широка платформа за трактора си и на два пъти ходи до гарата. А. Гуляшки, МТС, 308. Поех препълнената количка за късия ок и я затиках по улиците. П. Славински, ПЩ, 110.

— Тур. ок 'стрела'.

Списък на думите по буква