ОКА̀

ОКА̀ ж. Остар. 1. Мярка за тегло, равна на 1283 грама (400 драма). Малката търговия се занимава с продажба на стоките по аршин, ока и шиник. Знан., 1875, бр. 1, 12. Невестинските нови дрехи, преди да ги облече невестата за първ път като така, теглят ги на кантар до три пъти пак за същата причина [за да не роди до три години], без да броят обаче оки или драмове. СбНУКШ, 86.

2. Количество от някакъв продукт, равно на това тегло. Купи си половина ока череши от една бакалница и се завръщаше весел у дома си. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 106. Митра Кутрева също бе купила няколко оки вълна, пра я, влачи я и сега бе надянала хурка да преде. Д. Талев, ПК, 142. — Ами вино имаш ли? — До ока и половина ще има — толкоз бере бъклицата. Ц. Гинчев, ГК, 51. Еве имат три години време, / от како ме в зандан затвориле, / .. / На нози ми тежкине тумруци, / на шия ми триста оки синджир. СбНУ ХI, 38. Първият беше говедар: / селски говеда пасеше, / по ока брашно носеше, / във паница го месехме, / на керемида печехме, / ала го сладко ядехме. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 122.

3. Диал. Съд за течност с такова тегло; оканица. Когато кръчма на кръстопътя държахме, базиргяни ли дойдяха, ти с пълна ока ги черпеше, сиромаси ли искаха масло да си купят, ексик им го продаваше. П. Тодоров, И I, 45. Кръчмарят нещо на тезгяха смята, / па после пълни старата ока / и слага я пред двама луди-млади. К. Христов, Кр, 68. Тури буре под масата, / поби ока на масата, / сипа в чаша, да си пийне. Нар. пес., СбНУ ХIV, 34. Със чашата вино пийе, / страх го да не са опийе, / оката с две ръце дига, / на един дъх му не стига. Нар. пес., СбНУ ХIVI, 84. Баща ѝ на стол седеше, / зелена ока държеше, / червено вино пиеше. Нар. пес., СбВСтТ, 126.

Давам / дам ока череши за ока вълна. Диал. Постъпвам така, че с малко спечелвам голяма печалба, имам много облаги. Капка мед в ока оцет. Диал. Употребява се, когато някой с постъпките си допринася много зло и малко добро. От пол ока риба изкарали три кила хайвер. Диал. Употребява се, когато някой каже голяма лъжа. Отиде оката на дъното. Диал. Ще се случи нещо неприятно, непоправимо. Продавам / продам за две оки плява някому. Надхитрявам, надлъгвам някого. — И там не ти е работа, Герчо! Тонка те продава за две оки плява — пази се. Елин Пелин, Съч. V, 96.

— От араб. през тур. окка.

Списък на думите по буква