ОКАБЕЛЯ̀ВАНЕ

ОКАБЕЛЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от окабелявам. Окабеляване на офиси.

Списък на думите по буква