ОКА̀ЖДАНЕ

ОКА̀ЖДАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Окадяване; опушване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква