ОКА̀ЗВАМ

ОКА̀ЗВАМ, аш, несв.; ока̀жа, ‑еш, мин. св. ока̀зах, св., прех. Книж. В съчет. с отвлечени съществителни. Проявявам отношение, извършвам действие, означено чрез съществителното. Тия книжовни произведения са оказвали през време на робството известно влияние. Б. Пенев, НБВ, 42. — Аз вече казах, че стремежът на моето правителство е и ще си остане един: да оказва помощ на своите братя по вяра и език. Ст. Дичев, ЗС I, 28. Скривайки егоизма си зад формално-юридически основания, в които сами не са вярвали, одесчани престават да оказват каквото и да било реално съдействие за този желан уж от нея напредък. М. Арнаудов, БКД, 134. Ти ги прочете [книгите], използува тяхната мъдрост, тяхната поука, тяхната красота и ги захвърли.. ти не им оказа ни най-малка почит, не прояви към тях ни най-малка обич. Елин Пелин, ПР, 70. Колко и да беше държелив, виното беше оказало действието си.. Събуждаха се вече у него ония сили, които го караха да се запива по кръчмите. Й. Йовков, ПГ, 259. Всичките други ахейци със радостен вик съгласиха / чест да окажат на жреца — откупа скъп да приемат, / но Агамемнон Атриду туй по сърцето не беше. А. Разцветников, Избр. пр. III (превод), 9. Новохоландците оказват особено уважение към гробовете на умрелите. Знан., 1875, бр. 11, 166. Оказвам внимание. Оказвам въздействие. Оказвам защита. Оказвам контрол. Оказвам натиск. Оказвам поддръжка. Оказвам подкрепа. Оказвам съпротива. оказвам се, окажа се страд. — Може ли, като не съм член? — Щом ти се оказва такова доверие... — Друг няма.. — и двамата ги интернираха, групата ни съвсем оредя. К. Калчев, ЖП, 121.

ОКА̀ЗВАМ

ОКА̀ЗВАМ СЕ несв.; ока̀жа се, ‑еш се, мин. св. ока̀зах се, св., непрех. Книж. 1. Обикн. в 3 л. Става ясно, разбира се, че съм някакъв. Дядо Мирю се упъти към него. Овчарят се оказа негов познат. Ем. Станев, ЯГ, 61. Отбивам се в съвета. Председателят се оказа един от хората, които търся. Н. Стефанов, РП, 128. Когато дойдат много сватбари, както в старо време, когато цялото село женеше, и малките съвременни дворове се окажат тесни за дългите трапези на стария родов обичай, събарят плетищата и съединяват отново разделените някога дворове. Ив. Хаджийски, БДНН, I, 33. Не е ли възможно.. да получим тела, които.. да превръщат сноповете от успоредни лъчи в сходящи се? Поставената задача се оказва достижима. Такива тела съществуват. Те са известни под името лещи. Физ. Х кл, 1951, 135-136. Опитите, направени в странство със средства, евтини и скъпи, а напоследък и насищането на почвата с въглена киселина, се оказаха без полза. Хр. Даалиев, ТИА, 10.

2. Обикн. в 3 л. Попадам, намирам се някъде, обикн. на неочаквано място; озовавам се. След като узреят плодовете и семената на растението, те се отделят от него и често се оказват далеко от майчиното растение. Бтн V и VI кл (превод), 1951, 80. През това време женската авлига вие своето чудно гнездо.. Не е чудно, ако вътре се окажат няколко парцалчета, взети безвъзмездно от някой двор. Ем. Станев, ЯГ, 88.

3. Попадам, намирам се в някакво положение, обикн. неприятно или неочаквано; озо‑

вавам се. Тя [борбата с неблагоприятните абиотични фактори на средата] се води навсякъде, където индивидите от популацията се окажат при неблагоприятни условия. Биол. IХ кл, 981, 17. Забавянето води до по-нататъшна загуба на инерция, от което следващата низходяща предавка може да се окаже в невъзможност да продължи движението. Гр. Тимчев и др., УВА, 252. Казвам всичко това, за да разберете в какво трудно положение се оказах изведнъж. Но не съм момче, разбира се, съвзех се бързо, минах спокойно през стаята. П. Вежинов, Б, 18. Князът останал без всякаква опора в страната и се оказал в твърде тежко положение. Ист. VII кл, 1965, 94.

4. Безл. Става известно, изяснява се, излиза наяве. Тогава мисля кой кът не съм още видял и винаги се оказва нещо забравено и интересно или поне характерно. Ив. Вазов, Съч. ХV, 73. Говорим с новите си познати за литература. Оказва се, че мнозина знаят много неща за нашата страна. Н. Фурнаджиев, МП, 96. А най-накрая се оказваше, че всичко опира до пара̀та,.., върти го, сучи го, лъжи, мажи, но живият не може без пара̀та. Ал. Томов, П, 16. Господарят може да развали веднага договора.. ако се окаже, че ученикът незаконно е напуснал по-напрешния си господар. Хр. Даалиев, ТИА, 124. Ако ние вземеме във внимание сумата на хранителността, която съдържат тие плодове [бананите], то ще да се окаже, че ако едно пространство земя, която е насеяна с пшеница, може да нахрани един човек, то същото пространство, което е насадено с банани, ще да прехрани 25 хора. Знан., 1875, бр. 17, 269.

Списък на думите по буква