ОКА̀ЗВАНЕ

ОКА̀ЗВАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от оказвам и от оказвам се; проявяване, извършване, правене. Важно условие за оказване помощ на кооперативните стопанства е доброто познаване на тяхното икономическо, организационно и финансово състояние. ОФ, 1955, 3446, 2.

Списък на думите по буква