ОКА̀ЗИЯ

ОКА̀ЗИЯ ж. Остар. Книж. Удобен случай; оказион (в 3 зач.). Кажете на Г. Стоянча, за да пише и на копривщянци да ся намерът по същото време в Пловдив. Не разваля ако сполучи оказия да пише и на клисурци потребните. АНГ I, 110-111.

— Рус. оказия.

Списък на думите по буква