ОКА̀ЛВАНЕ

ОКА̀ЛВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от окалвам и от окалвам се.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква