ОКАЛПАЗАНЯ̀ВАНЕ

ОКАЛПАЗАНЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от окалпазанявам и от окалпазанявам се; изкалпазаняване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква