ОКАЛЪ̀ПВАНЕ

ОКАЛЪ̀ПВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от окалъпвам и от окалъпвам се.

Списък на думите по буква