ОКАМЕНЀЛОСТИ

ОКАМЕНЀЛОСТИ мн., ед. (рядко) окаменѐлост, ж. Остар. Книж. Вкаменелости. Останалата повърхнина на България е съставена от разни напластени камъни и окаменелости. А "България", 35. Окаменелостите, които са намират в земните дълбочини, ни служат за исторически паметник. Знан, 1875, бр. 5, 68. Обр. И който твърди, че на жената не може да се повери елементарното възпитание на децата, той е или профан, или окаменелост на традицията. БД, 1909, бр. 7, 1.

2. Котлен камък; накип. Въглено-кисела вар (СО СаО) ся намира разтопена по малко или много у всяка вода; тя образува окаменелостите. С. Веженов, Х (превод), 46.

Списък на думите по буква