ОКАМЕНЀНОСТ

ОКАМЕНЀНОСТ, ‑тта̀, мн. ‑и, ж. Остар. Книж. Окаменяване, втвърдяване. Всеки един период ся подразделя на много епохи, различни едни от други, колкото според природата на скалите им, толкоз и според окамененостите им. Ч, 1870, кн. 6, 188.

Списък на думите по буква